Privacybeleid

Conform de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft de VBU een privacybeleid opgesteld. Deze is het onderstaand document te vinden.

Privacy

De VBU vindt de privacy van haar leden belangrijk. Daarom heeft zij een privacy beleid opgesteld dat in lijn is met de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG).

 

Welke gegevens?

De VBU beheert enkele soorten gegevens. Een overzicht vindt je hieronder.

 1. Contactgegevens van onze leden, zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mail.
 2. Gegevens tijdens het opstellen van een uitleencontract voor gereedschap, zoals contactgegevens, handtekening en geboortedatum.
 3. Alle persoonlijke gegevens die leden via een melding bij ons kenbaar maken.
 4. Persoonsgegevens van sollicitanten, zoals contactgegevens en CV.

 

Voor al deze gegevens geldt dat zij structureel op meerdere momenten per jaar zullen worden verwijderd wanneer zij niet meer relevant zijn.

 

Welke doelen?

De gegevens die de VBU beheert worden gebruikt voor enkele doelen die samenhangen met haar bestaan als huurdersorganisatie. De gegevens kunnen worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 1. Inzicht in hebben in het ledenbestand.
 2. Het onderhouden van contact met onze leden, zoals de nieuwsbrief.
 3. Dienstverlening aan onze leden.
 4. Het werven van nieuwe bestuurs- en commissieleden.

 

Welke waarborgen?

Persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Dit betekent onder meer dat:

 1. Er slechts persoonsgegevens worden gebruikt die noodzakelijk zijn.
 2. Het duidelijk is waarvoor deze gegevens worden gebruikt.
 3. Er om toestemming wordt gevraagd voor gegevensverwerking wanneer dat nodig is.
 4. Gegevens niet aan derden worden verstrek, behalve wanneer dat noodzakelijk is voor onze doeleinden.
 5. Er een data-uitwisselingsovereenkomst is gesloten met DUWO om een degelijke gegevensuitwisseling te waarborgen.
 6. De gegevens slechts door mensen van de VBU kunnen worden beheerd en er passende beveiligingsmaatregelen zijn genomen.
 7. De gegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is. De niet-relevante gegevens worden structureel op meerdere momenten per jaar verwijderd.

 

Gegevensverstrekking aan derden

De VBU verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, behalve aan enkele organisaties. Die organisaties zijn DUWO en ICT-dienstverleners, zoals Mailchimp of Google Forms.

 

Vragen of klachten

Wanneer je een vraag hebt over de manier waarmee wij met gegevens omgaan of wanneer je je persoonsgegevens wil laten aanpassen/verwijderen kan je contact (link naar contactpagina) met ons opnemen.

 

Laatst bijgewerkt op 22-10-2018