Uitnodiging ALV donderdag 09-03-2017

Wil jij weten wat wij in 2016 bereikt hebben? Kom dan naar onze Algemene Leden Vergadering op donderdag 9 maart! We starten de avond om 20:00 uur met de volgende agenda:

– Goedkeuren Jaarverslag 2016 (link bevat conceptversie)

– Goedkeuren notulen vorige ALV

– Afsluitende borrel

Natuurlijk is er ook de gelegenheid om vragen te stellen. Graag tot dan!