Uitnodiging ALV 7 november 2018

Op woensdag 7 november om 20.00 uur zal er weer een Algemene Ledenvergadering  (ALV) plaatsvinden op ons kantoor boven Il Caffè. Wij hopen je dan te mogen verwelkomen! Heb je een vraag voor de VBU, maar kun je niet bij de ALV bij zijn? Kom dan langs tijdens een spreekuur of stuur een mailtje naar info@vbu.nl!

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen Agenda
 3. Goedkeuring Notulen 30 mei 2018
 4. Goedkeuring nieuwe bestuursleden
 5. Oplevering plein Mensen Maken Amstelveen
 6. Aanpassingen Huishoudelijk reglement: Voorstel wijzigingen HR
 7. Vragen
 8. Stemmen
  – Goedkeuring notulen, nieuwe bestuursleden, wijzigingen HR
 9. Afsluitende borrel

We zien jullie graag daar!