Uitnodiging Algemene Ledenvergadering | 15 maart 2018

Kom 15 maart naar de VBU Algemene Ledenvergadering op ons kantoor!

Op donderdag 15 maart om 19.30 uur zal er weer een Algemene Ledenvergadering  (ALV) plaatsvinden op ons kantoor boven Il Caffè. Wij hopen je dan te mogen verwelkomen! Heb je een vraag voor de VBU, maar kun je niet bij de ALV bij zijn? Kom dan langs tijdens een spreekuur of stuur een mailtje naar info@vbu.nl!

Agenda

 1. Opening
 2. Agenda doornemen
 3. Goedkeuring notulen ALV 06-12-2017
 4. Goedkeuring nieuw bestuurslid
  – Cas Smits penningmeester
 5. Goedkeuring concept beleidsplan 2018
  – Aanpassingen bespreken
  – Begroting toelichten
 6. Goedkeuring nieuwe Raad van Commissarissen
  – Robert Kostwinder
  – Tony de Graaf
 7. Vragen
 8. Stemmen
  – Nieuw bestuurslid
  – Beleidsplan 2018
  – Nieuwe Raad van Commissarissen
 9. Afsluitende borrel