Gemeenteraadsverkiezing: politiek debat | 8 maart 2018

Weet jij al op wie je gaat stemmen? Of ben je geïnteresseerd in de standpunten van de verschillende partijen? Kom naar het politiek debat!

Uilenstede heeft maar liefst 3400 bewoners en daarmee hebben wij gezamelijk een grote invloed op de uitkomst van de gemeenteraadsverkiezingen. Vandaar dat er op 8 maart 2018 om 20:30 in Il Caffé in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen een debat gaat plaats vinden. Namens verschillende partijen zullen politici met elkaar in debat gaan.