Petitie afsluiten torens

In november 2019 heeft de VBU een petitie gehouden onder bewoners de torens van Uilenstede met betrekking tot het afsluiten van de torens. De VBU heeft dit gedaan naar aanleiding van een uitgezette enquête waaruit bleek dat veel bewoners tegen het afsluiten van de torens waren op de manier van DUWO. Deze petitie is 1.091 maal ondertekent door de bewoners. De VBU heeft de resultaten van deze petitie tijdens een vestigingsoverleg aan de vestigingsdirecteur van DUWO gepresenteerd. Zij heeft aangegeven dat DUWO doorgaat met haar plan en dat de petitie, welke 1.091 maal is ondertekend, hier geen verandering in zal brengen, net als alle andere vervolgacties die wij potentieel zouden willen ondernemen.

 

Meer informatie over het afsluiten van de torens vind je hier.