Jaarverslag ALV 1 mei

Op woensdag 1 mei om 20.00 uur (inloop 19:30) zal er weer een Algemene Ledenvergadering plaatsvinden op ons kantoor boven Il Caffé. Wij hopen je dan te mogen verwelkomen! Heb je een vraag voor de VBU maar kun je niet bij de ALV zijn? Kom dan langs tijdens een spreekuur of stuur een mailtje naar info@vbu.nl!

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen Agenda
 3. Goedkeuring Concept Notulen VBU ALV 14 maart 2019
 4. Presentatie Concept jaarverslag 2018
 5. Updates Commissie
 6. Updates bestuur
 7. Herbegroting april 2019
 8. Vragen
 9. Stemmen
  – Jaarverslag 2018
  – Goedkeuring notulen
 10. Afsluitende borrel

We zien jullie graag daar!