Geef jouw mening: afsluiten torens

Dit jaar wordt bij torens 1,2,3 en A,B,C de entree afgesloten. Hoewel de VBU sinds enkele jaren een voorstander is van het afsluiten van de portieken, is de VBU het zwaar oneens met de manier waarop DUWO het plan uit gaat voeren.

Graag horen wij jouw mening over het afsluiten van de torens. Daarom vragen wij je om een korte vragenlijst in te vullen. Op deze manier kunnen wij werkelijk als stem van de bewoners in gesprek blijven met DUWO. De vragenlijst is in te vullen via onderstaand venster of via www.vbu.nl/afsluitentorens.