ALV 14 maart 2019

Op donderdag 14 maart om 20.00 uur (inloop 19:30) zal er weer een Algemene Ledenvergadering plaatsvinden op ons kantoor boven Il Caffé. WIj hopen je dan te mogen verwelkomen! Heb je een vraag voor de VBU maar kun je niet bij de ALV zijn? Kom dan langs tijdens een spreekuur of stuur een mailtje naar info@vbu.nl!

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen Agenda
 3. Goedkeuring Concept notulen VBU ALV 12 december 2018
 4. Presentatie  Concept Beleidsplan 2019
 5. Vragen
 6. Stemmen
  – Beleidsplan 2019
  – Nieuwe bestuursleden
 7. Afsluitende borrel

We zien jullie graag daar!