ALV 12 december 2018 20:00

Concept Notulen VBU ALV 7 november 2018Op woensdag 12 december om 20.00 uur  (inloop 19:30) zal er weer een Algemene Ledenvergadering  (ALV) plaatsvinden op ons kantoor boven Il Caffè. Wij hopen je dan te mogen verwelkomen! Heb je een vraag voor de VBU, maar kun je niet bij de ALV bij zijn? Kom dan langs tijdens een spreekuur of stuur een mailtje naar info@vbu.nl!

Agenda

  1. Opening
  2. Vaststellen Agenda
  3. Goedkeuring Concept Notulen VBU ALV 7 november 2018
  4. Presentatie Beleidsplan 2019
  5. Vragen
  6. Stemmen
    – Beleidsplan 2019
  7. Afsluitende borrel

We zien jullie graag daar!