Algemene ledenvergadering 27 mei

Op woensdag 27 mei om 20.00 uur (inloop 19:30) zal er weer een Algemene Ledenvergadering plaatsvinden op ons kantoor boven Il Caffé. Wij hopen je dan te mogen verwelkomen! Heb je een vraag voor de VBU maar kun je niet bij de ALV zijn? Kom dan langs tijdens een spreekuur of stuur een mailtje naar info@vbu.nl!

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen Agenda
 3. Goedkeuring Concept Notulen VBU ALV 14 maart 2019
 4. Presentatie VBU jaarverslag 2018
 5. Herbegroting mei 2019
 6. Updates Commissie
 7. Updates bestuur
 8. Voorstellen nieuw RvC lid (Suzanne Piet)
 9. Vragen
 10. Stemmen
  Goedkeuring notulen
  – Jaarverslag 2018
  – Herbegroting mei 2019
  – Instemmen RvC leden (Phillip de Graaf en Suzanne Piet).
 11. Afsluitende borrel

We zien jullie graag daar!