Algemene Ledenvergadering 23-09-2019

Beste leden,

Middels dit bericht willen wij u uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Bewoners Uilenstede op 23 september 2019 om 19:00 uur.

Op de agenda zal het volgende staan:
– Opening
– Vaststellen agenda
– Voorstellen nieuwe bestuurslid SHO Emiel Wegman.
Voorstel duurzame investering 2019 (temperatuurmetingen nieuwbouw).
– Stemmingen.

Over de volgende onderwerpen zal worden gestemd:
– Goedkeuring notulen ALV 27 mei 2019.
– Instemming bestuursleden Tessa van Esch en Emiel Wegman.
– Budget duurzame investering 2019 investeren in hitteproblematiek nieuwbouw.

Graag zien wij u op 23 september.

Met vriendelijke groet,
Namens het gehele bestuur van de VBU

Joeri Mokkink
Voorzitter