Jaarverslagen

Eens per jaar schrijft de VBU een jaarverslag. In dit verslag beschrijft de VBU welke doelstellingen zij aan het begin van het bestuursjaar gesteld hebben en hoeveel hiervan bereikt is. De VBU evalueert in dit document haar beleid en presenteert dit aan haar leden. Het jaarverslag wordt ook altijd behandeld op één van de halfjaarlijkse Algemene Leden Vergaderingen van de VBU.

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2012