Brieven en verslagen

Op deze pagina kunt u documenten vinden die niet behoren tot adviezen aan DUWO, het beleidsplan, het jaarverslag of de notulen van de ALV.

 

Verslag accommodate enquête (zomer 2019)
Verslag Accommodate Enquete zomer 2019

Brief en resultaten enquête over het afsluiten van de torens, september 2019

Brief VBU afsluiten torens aan DUWO
Samenvatting afsluiting torens enquête
Brief ter inlichting van de bewoners over start afsluiten torens

 

Samenvatting resultaten enquête invoering betaald parkeren op Uilenstede

Samenvatting enquête parkeerbeleid Uilenstede

 

Brief burgemeester over veiligheidsacties op Uilenstede, juni 2017

Onderstaand de brief die naar alle bewoners van Uilenstede is verstuurd.

Informatiebrief gemeente Amstelveen veiligheidsacties.

 

Verslag veiligheidsenquête, mei 2017

De VBU liet op verzoek van gemeente Amstelveen en DUWO een korte veiligheidsenquête uitvoeren. Hierbij de resultaten.

Verslag-veiligheidsenquête-VBU-2017

 

Folder brandveiligheid, december 2016

Naar aanleiding van de voorlichtingsavond afgelopen 15 december, bijgaand een folder van de Brandweer.

Folder Brandweer – Brandveilig op kamers

Aanvraagformulier BIG, november 2016

Sinds 2015 is de VBU ook een Bewoners Initiatieven Groep (BIG). Dit betekent dat er op de campus de mogelijkheid is om een financiële bijdrage van de Gemeente Amstelveen aan te vragen voor een initiatief wat bewoners ten goede komt. Dit valt onder het activiteitenbudget waar elke wijk in Amstelveen recht op heeft. Het doel van dit budget is om de (sociale) leefbaarheid van de wijk te vergoten. Bewoners die graag iets willen organiseren voor de campus kunnen dankzij dit budget financieel ondersteund worden. Heb jij een leuk idee? Vul dan onderstaand formulier in.

Aanvraagformulier Bewonersinitiatief Uilenstede

Accommodate enquête, juli 2016

Elk jaar organiseert de VBU in samenwerking met de andere huurdersorganisaties van DUWO een enquête waarin gevraagd wordt naar de ervaringen van de Internationale studenten op de campus.

Results accommodate survey Uilenstede 2015-2016

Q&A Noodopvang Vluchtelingen Amstelveen, februari 2016
Eind april komen er 400 vluchtelingen bij locatie Kronenburg. De gemeente heeft een document opgesteld met de meest gestelde vragen en de bijbehorende antwoorden. Dit document wordt regelmatig geactualiseerd door de gemeente.
QenA noodopvang vluchtelingen Amstelveen

Klachtenverzameling Bewoners-DUWO, februari 2015
In februari heeft de VBU in samenwerking met een bewoner het initiatief gestart om klachten te inventariseren via Facebook en deze door te spelen naar DUWO. De klachten en de reactie van DUWO zijn in onderstaand document toegelicht.
Facebook initiatief verzamelde klachten bewoners Uilenstede

Klaagbrief waterproblematiek gemeente, januari 2015
Eind januari zijn er veel klachten geweest rondom de afwatering van de nieuwe straten van Uilenstede. De VBU heeft een klaagbrief geschreven aan de gemeente om deze problematiek in kaart te brengen en vraagt hierin om een oplossing. De brief aan de gemeente is hieronder te lezen.
Klaagbrief regenwater problematiek 21-01-2015