Bewoners Initiatieven Groep

Sinds 2015 is de VBU ook een BIG (Bewoners Initiatieven Groep). Dit betekent dat er op de campus de mogelijkheid is om een financiële bijdrage van de Gemeente Amstelveen aan te vragen voor een initiatief wat bewoners ten goede komt. Dit valt onder het activiteitenbudget waar elke wijk in Amstelveen recht op heeft. Het doel van dit budget is om de (sociale) leefbaarheid van de wijk te vergoten. Bewoners die graag iets willen organiseren voor de campus kunnen dankzij dit budget financieel ondersteund worden. Heb jij een leuk idee? Vul dan het volgende formulier in: Aanvraagformulier Bewonersinitiatief Uilenstede.