Beste bewoner,

 

Op deze pagina vind je alle documenten die te maken hebben met het afsluiten van de torens op Uilenstede. We zullen je stap voor stap meenemen door het proces.

 

Waarom de torens afsluiten?

De afgelopen jaren hebben er verschillende incidenten plaatsgevonden in de torens op Uilenstede. Personen die niet thuishoorden in de torens zorgen voor overlast, met als dieptepunt een steekpartij.

 

Om het voor iedereen veiliger te maken heeft de VBU samen met de gemeente Amstelveen, de Politie en de Vrije Universiteit gestreden voor afsluiting van de torens. Op deze manier krijgen bewoners controle over de personen die zich in hun flatgebouw bevinden, en zal het gevoel van veiligheid toenemen.

 

De uitvoering van DUWO

DUWO heeft besloten om torens 1,2,3 en torens A,B,C af te sluiten. Dit wil zeggen dat er schuifdeuren worden geplaatst als algemene toegang tot de torens. Deze schuifdeuren zijn alleen te openen met een salto-sleutel of door bewoners vanuit hun eenheid.

In het plan van DUWO, zoals deze reeds aanbesteed is, krijgt elke eenheid één of meerdere centrale bellen in de gemeenschappelijke gang. Om aan kritiek van de VBU tegemoet te komen heeft DUWO besloten dat deze bel in volume instelbaar is en dat de toegangsdeur beneden in de flat ook te openen is zonder dat eerst aangebeld hoeft te worden.

 

Kritiek van de VBU

De VBU is om de volgende redenen tegen de uitvoering van DUWO:

·       Wanneer er bij één bewoner wordt aangebeld, zullen veertien mensen opgeschrikt worden. De centrale bellen moeten namelijk luid genoeg zijn om in alle veertien kamers door te dringen.

·       De frequentie van aanbellen zal veertien keer zo hoog zijn als in de huidige situatie, omdat er slechts een centraal belsysteem komt voor alle veertien bewoners. Dit zal enorme overlast veroorzaken, zeker in de nachtelijke uren.

·       De veiligheid zal er niet op vooruit gaan, omdat bewoners niet weten of huisgenoten bezoek verwachten. Iedereen zal worden binnengelaten.

·       De privacy van bewoners wordt aangetast, omdat iedereen weet dat er bezoek voor de deur staat.

 

 

De VBU heeft al sinds het begin aan DUWO duidelijk gemaakt dat iedere individuele kamer een intercomsysteem moet krijgen om zo overlast te beperken.

 

DUWO is niet meegegaan in het advies van de VBU om op iedere kamer een intercom te installeren, maar heeft de volgende aanpassingen in het plan doorgevoerd om tegemoet te komen aan de kritiek van de VBU:

·       De centrale bel kan in volume aangepast worden, zodat de overlast in de nachtelijke uren verminderd wordt.

·       De deur beneden in de toren kan worden geopend vanaf de eenheid zonder dat een gast eerst aan hoeft te bellen, waardoor gasten ook kunnen Whatsappen naar bewoners dat ze er zijn en de centrale bel niet af hoeft te gaan.

 

Wat heeft de VBU tot nu toe gedaan?

Al vanaf het begin hebben wij bij DUWO aangegeven dat er één intercomsysteem per kamer moet komen. 

 

Toen bleek dat DUWO, tegen de afspraken in, zonder de VBU in te lichten het project had aanbesteed, heeft de VBU een advies geschreven.
Het ongevraagde advies van de VBU is hier te vinden.

 

DUWO heeft op dit advies geantwoord, hier zijn de bovenstaande oplossingen door DUWO geopperd, maar de VBU bleef ontevreden met het antwoord.
Het antwoord van DUWO is hier te vinden.

 

Omdat de VBU niet tevreden was met het antwoord van DUWO op het ongevraagde advies, hebben wij een enquête uitgezet onder de bewoners van de torens. Op deze manier hebben wij aan DUWO duidelijk gemaakt dat wij echt de mening van de bewoners vertegenwoordigen.
Een samenvatting van de resultaten enquête is hier te vinden.
De begeleidende brief naar DUWO is hier te vinden.

 

DUWO heeft nooit geantwoord op de resultaten van deze enquête, en is inmiddels begonnen aan het afsluiten van de eerste toren (Toren A). De VBU is hier niet van op de hoogte gesteld en heeft dit via bewoners moeten vernemen. Ook de bewoners van Toren A zijn pas anderhalve werkdag voor aanvang van de werkzaamheden ingelicht. 

 

Er is ook een artikel in de Advalvas verschenen, om mensen op de hoogte te brengen van de gang van zaken. Deze lees je hier.  

 

Wat nu?

Er is nu een situatie ontstaan waar DUWO geen gehoor geeft aan de wensen van bewoners. DUWO heeft het project al aanbesteed en heeft plots haast gemaakt met de start van de werkzaamheden. Wij vragen je om deze petitie te tekenen zodat wij DUWO kunnen confronteren met het feit dat hetgeen zij doen echt niet kan.

 

De VBU heeft de bewoners van de torens aangeschreven per brief. Omdat er vanuit DUWO nog geen communicatie naar de bewoners is geweest, hebben wij besloten dit te doen. Daarnaast hebben deze bewoners een petitie formulier ontvangen zodat zij kunnen laten zien hoe zij denken over het afsluiten van de torens met één centraal belsysteem