Bestuur

Het bestuur van de VBU zet zich in voor de bewoners van Uilenstede. Dit doen wij middels:

– Opkomen voor de belangen van bewoners middels overleggen op het gebied van
de servicekosten, huurgerelateerde zaken, klachten, veiligheid, toekomstplannen
voor de herstructurering et cetera.
– Het uitbrengen van adviezen op het beleid van DUWO.

De bestuursleden houden zich zowel op praktisch als op beleidsmatig vlak bezig. Op beide vlakken heb je vaak te maken met andere partijen bijvoorbeeld die in de wijk (meer praktisch), de gemeente en andere huurdersorganisaties van DUWO (meer op beleidsmatige vlakken). Daarnaast zijn er ook veel intiatieven vanuit de bewoners en andere organisaties waar wij aan deelnemen. Ten slotte hebben wij ook nog te maken met het verantwoordelijkheid afleggen naar anderen zoals DUWO en bewoners zelf op de halfjaarlijkse Algemene Ledenvergaderingen.


Sjors Wolvetang –  Voorzitter

Mijn naam is Sjors Wolvetang, 23 jaar, en ben sinds mei 2014 woonachtig op Uilenstede. Ik heb een bachelor Biomedische Wetenschappen aan de Vrije Universiteit afgerond en ben momenteel bezig met een premaster Health Sciences. Ik wil mij gaan specialiseren op het beleid in de gezondheidszorg. Om ervaring op te doen met het maken van, en kritisch kijken naar beleid, ben ik in september 2017 bij het bestuur van de VBU begonnen. Sinds januari 2018 ben ik voorzitter en met het beleid van DUWO op lokaal niveau (Uilenstede) als bestuurlijk niveau bezig, met als doel de belangen van de bewoners van Uilenstede te vertegenwoordigen.

 

 


Marit Galle – Vice-voorzitter / Secretaris

Ik ben Marit Galle, 23 jaar en woon ongeveer 3 jaar op Uilenstede. Ik ben sinds september 2016 bestuurslid bij de VBU. Hier houd ik me vooral bezig met de lokale issues die er spelen en ben ik deels verantwoordelijk voor de social media en email. Het geeft me veel voldoening om iets terug te kunnen doen voor de campus en het woonplezier op Uilenstede zo groot mogelijk te kunnen maken.. Zelf houd ik me in mijn vrije tijd bezig met DJ’ing en doe ik een master bestuurskunde aan de VU. In samenwerking met het bestuurslid PR hoop ik bewoners meer te kunnen betrekken bij wat de VBU precies doet voor de campus, door bijvoorbeeld meer gebruik te maken van social media en nieuwsbrieven. Hierbij hoop ik bewoners meer actief te kunnen maken in hun eigen wijk.

 


Yannick Venekamp – Bestuurslid SHO

Ik ben Yannick Venekamp, 22 jaar en volg de master Opsporingscriminologie aan de VU. Ik woon nu drie jaar op Uilenstede en ben sinds september 2017 bestuurslid bij de VBU. Als bestuurslid SHO houd ik mij vooral bezig met de ontwikkelingen op DUWO breed niveau en heb ik contact met de andere huurdersorganisaties van DUWO. Daarnaast houd ik mij bezig met (sociale) veiligheidsontwikkelingen op de campus. Nu dat ik drie jaar op Uilenstede woon, wil ik mij graag inzetten om de leefbaarheid op de campus te behouden en zo nodig te verbeteren.

 

 


Cas Smits – Penningmeester

Ik ben Cas Smits, 21 jaar en studeer Oefentherapie-Mensendieck aan de HvA. Ik woon nu een jaar op Uilenstede. Ik ben sinds begin december actief als penningmeester binnen de Vereniging Bewoners Uilenstede. Als penningmeester zorg ik voor de financiële transacties binnen het bestuur en houd ik toezicht op de begroting. Ik hoop namens de VBU mij in te kunnen zetten met bewoners en betrokken organisaties om de campus een fijne woonplaats te houden.

 

 


Misschien wel jij?  – Bestuurslid PR

 

 

 


 

Geef een reactie