Spreekuren

De VBU draait van maandag t/m donderdag een spreekuur van 2 uur. Op de donderdagen draaien de bestuursleden de spreekuren, de overige dagen worden gedraaid door de commissieleden. Aan de rechterkant vind je ons spreekuurrooster. Deze is ook te vinden op de deur van ons kantoor.

Naast dat je klachten kunt melden per mail kun je dat ook doen op ons spreekuur. Probeer belangrijke informatie die relevant zijn voor jouw klacht mee te nemen naar ons kantoor. Zo kan het bestuurs- of commissielid werkzaam tijdens het spreekuur zo effectief mogelijk te werk gaan om jouw klacht af te handelen.

Misschien heb je persoonlijke problemen of problemen met andere mensen die je zelf niet kunt oplossen? Bij ons kun je ook daarover je verhaal kwijt. Misschien dat we zelf niet kunnen helpen, maar wij kunnen je wel koppelen aan de wijkcoach die je verder kunt helpen bij alle soorten sociale problemen.

Tevens kan op het spreekuur gereedschap geleend of teruggebracht worden. Hiervoor wordt altijd een borg gevraagd. Vergeet deze niet contant mee brengen naar het spreekuur samen met een geldige legitimatie. Ook is het mogelijk om de gereedschappen te reserveren. Mail of bel dan even tijdens een spreekuur.

 

Geef een reactie